Takie ogłoszenie nie istnieje. Poniżej znajduje się losowo wybrane ogłoszenie:

Ogłoszenie zamieszczone 23.11.2020, w kategorii Firmy, usługi

Biuro Syndyka sprzeda wyposażenie zakładu fryzjerskiego

Syndyk masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach zaprasza do udziału w konkursie ofert z obligatoryjną opcją aukcji, którego przedmiotem jest sprzedaż ruchomości w postaci używanego wyposażenia zakładu fryzjerskiego, szczegółowo opisanych w „Opinii” sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego w dniu 16 lutego 2017 r., wchodzących w skład masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach.
Cena wywoławcza: 2.186, 25 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) brutto. Syndyk nie wystawia faktury VAT.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 16 grudnia 2020 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500, 00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

lokalizacja: Marki
e-mail: biuro@netinterpress.pl
telefon: 226394555
www: http://syndycy.com.pl

Ogłoszenie przeczytano 27 razy. Data wygaśnięcia: 23.12.2020

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net